Om Klubben

Suzukiklubben
Organisasjonsnummer: 990 268 681
SUZUKI 4X4 KLUBB NORGE

Suzukiklubben har vært i drift i Norge i flere omganger, men dagens initiativ ble startet av Vidar Tøge og ble videre formalisert
på et nettmøte våren 2006 der Terje Normann ble valgt til leder, og senere gjenvalgt ved årsmøte til klubben på årstreffet.

Klubbens styre kommuniserer sammen på nettmøter, telefon og på epost gjennom året,
i tilegg til mindre møter der få eller flere kommer sammen.

Klubben er ment som en interresseorganisasjon for folk som er eiere av, brukere av eller interreserte i Suzuki 4×4 terrengbiler. Klubben skal være en infobase og formidle kunnskap om emnet blant medlemmene. Klubben skal også være et sosialt bindeledd og forsøke å arrangere treff og møter for medlemmer og andre interreserte. Klubben skal også gjennom sitt virke fremme bruk av suzukiene i terrenget, og forsøke å legge til rette for bevaring av bilhistorikk for Suzuki.

Klubbens vedtekter

Legg igjen en kommentar